WOI in België : Groepswerk over dagelijks leven in Limburg en omstreken

WOI in België : Groepswerk over dagelijks leven in Limburg en omstreken

Om de werkbundels in te vullen hebben de leerlingen ook kijkdozen nodig. Wanneer je gebruik wenst te maken van deze kijkdozen, mag je steeds contact met mij opnemen via e-mail. Ik heb enkele uitgewerkte kijkdozen ter beschikking en ik kan de materialen ook digitaal doorsturen. 

Kenmerken

  • onderwijsniveau: 12-13
  • doelgroep: Leerkracht

Meer info

Met dit groepswerk maken de leerlingen kennis met het dagelijkse leven van de gewone mens tijdens de Eerste Wereldoorlog. De werkbundels zijn zo opgesteld dat ze volledig zelfstandig ingevuld kunnen worden. Er wordt bronnenmateriaal aangereikt dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen.  In de lerarenbundel vind je alles terug wat je nodig hebt om het groepswerk vlot te laten verlopen. Eerst is er een algemene uitleg om je wegwijs te maken in de werkbundels. De leerplandoelstellingen, eindtermen en doelstellingen (gebaseerd op het VVKSO), die bereikt worden door het uitvoeren van deze workshop, worden opgesomd. Daarnaast vind je per lesfase een lesfiche terug, waarop de duur, de didactische principes, de werkvormen, de benodigdheden en wat extra uitleg staan over de betreffende lesfase. Er is ook een beoordelingsschema dat je kan gebruiken tijdens de laatste lesfase. De lerarenbundel bevat ook alle ingevulde werkbundels.  De bronnen van alle bundels staan gebundeld in de laatste bijlage. Die laatste bijlage bevat heel wat extra informatie over de verschillende thema's: het is het volledige eindwerk dat als basis diende voor het groepswerk. (De leerlingen van de eerste en tweede graad behandelen deze leerstof niet tijdens de geschiedenislessen. Toch is het belangrijk dat ook zij weten wat er zich afspeelde in België tijdens de periode ’14-’18.)


Website:

http://www.klascement.net/52655/

Thema's:

DOOD - GETUIGEN - KLEDIJ - ZIEK

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten