Vreemdelingen in de Westhoek tijdens de grote oorlog

Kenmerken

  • jaar uitgave: 2013
  • kostprijs: 29
  • ISBN: 978 9461360 342
  • auteur: Geert Noppe
  • uitgeverij: Groeninghe uitgeverij

Meer info

Volgens recente cijfers van de FOD Economie telt West-Vlaanderen, met de Westhoek in het bijzonder, de minste ‘vreemdelingen’ van het hele land. Zo telt een typische gemeente van ‘Bachten de Kupe’ als Alveringem op een totaal van vijfduizend inwoners slechts vier buitenlanders met een nationaliteit van buiten Europa. Dat was ooit anders. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Westhoek een smeltkroes van culturen en nationaliteiten. De geallieerden gebruikten graag ‘vreemden’ uit hun kolonies om in de eerste linies stand te houden tegen de Duitse overrompeling. De eerder wereldvreemde rurale bevolking van de Westhoek keek raar op wanneer ze deze kleurrijke mix van vreemde soldaten langs de polders naar het slagveld zag marcheren.


Website:

http://www.wo1.be/nl/literatuur/item/vreemdelingen-in-de-westhoek-tijdens-de-grote-oorlog

Historische datum

28-06-1914 - 11-11-1918

Thema's:

TOTALE OORLOG

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten