Twee houten woningen

Twee houten woningen

Aan de Lindenlei zijn nog twee gekoppelde houten woningen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bewaard, die herinneren aan de militaire erfdienstbaarheden die golden rond de Brialmontvesting (1859).

Kenmerken

Meer info

Aan de Lindenlei zijn nog twee gekoppelde houten woningen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bewaard, die herinneren aan de militaire erfdienstbaarheden die golden rond de Brialmontvesting (1859).


Website:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/13633

Historische datum

01-01-1875

Thema's:

FORTEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten