Saint George's Memorial Church (Ieper - WOI)

Saint George's Memorial Church (Ieper - WOI)

Saint George's Memorial Church (Ieper - WOI)

Kenmerken

Meer info

Reeds in 1919 circuleerden ideeën over een Anglicaanse herdenkingskerk in Ieper, maar vooral de oproep van veldmaarschalk French, 'Earl of Ypres' op 4 augustus 1924 (de 10de verjaardag van het uitbreken van de oorlog) zou leiden tot concrete plannen. De 'Ypres League', een Britse vereniging vooral bestaande uit oud-strijders, startte geldinzamelacties en zocht naar een geschikte locatie. Voor het ontwerp werd een beroep gedaan op Sir Reginald Blomfield, de architect van o.m. de Menenpoort en talrijke Britse begraafplaatsen. Aanvankelijke plannen voor het bouwen van een kerk op de Rijselpoort of op de vestingen, moesten achterwege gelaten worden wegens onhaalbaar. Onderhandelingen met de adellijke familie Merghelynck over een perceel grond op de hoek van het A. Vandenpeereboomplein en de Elverdingsestraat waren wel succesvol. Blomfield opteerde voor een vrij sober ontwerp in gele baksteen en 'Euville Marbier'-steen (zoals gebruikt in de Menenpoort), zodat het gebouw niet zozeer zou afsteken van de andere gebouwen van het Ieperse stadscentrum. Het was de bedoeling dat het interieur van de kerk bekleed zou worden met giften van families van omgekomen militairen. Op 24 juli 1927, een uur na de inhuldiging van de Menenpoort, kon de eerste steen door Lord Plumer gelegd worden. Tegelijk werd gestart met de bouw van de 'Eton Memorial School', een schooltje ten behoeve van de kinderen van de omvangrijke Britse kolonie in Ieper. De bisschop van Fulham opende de kerk op 24 maart 1929 (palmzondag). Alle binnenbekleding van de kerk is afkomstig van giften: de glasramen, het altaar, het orgel, de klokken, de stoelen, gedenkplaten, de standaards en vlaggen… zijn afkomstig van militaire eenheden of privé-personen. Veldmaarschalk French, '1st Earl of Ypres', wordt afzonderlijk vereerd met een gedenkplaat, waarop zijn buste geplaatst is. De bijbel werd geschonken door koning George V. Tot op de dag van vandaag worden nieuwe giften ontvangen. Alle glasramen zijn het werk van het Londense glasbedrijf Clayton & Bell (vermoedelijk van Reginald Bell, die ook in Zillebeke een glasraam vervaardigde) en vertonen eenzelfde compositorisch schema: een heraldisch medaillon met een tekstcartouche, tegen een veld van blank glas in een 'Vlaamse Renaissance'-loodzetting. Het glasraam in het koor bezit 15 medaillons, ter herinnering aan 'The Guards'. De 4 glasramen in de zuidgevel herinneren respectievelijk aan de gesneuvelde kapitein Loftus Jones ('7th Yorkshire Regiment'), aan de doden van het 'South Irish Horse' regiment, aan de doden van 6 bataljons van het 'Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry' regiment en tenslotte aan de doden van het '1st Monmouthshire Regiment'. Het grote glasraam in de westgevel, een schenking van het 3de legerkorps, bevat het wapen van de prins van Wales, de badge van het '3rd Corps', de badge van de '4th Division' en de badge van de '6th Division'. De 3 glasramen in de doopkapel herinneren aan 4 gesneuvelde officieren van het '4th Royal Fusiliers (City of London Regiment)': kapitein George Thomas-O'Donel, luitenant-kolonel Norman McMahon en zijn neef onderluitenant Frederick Hardman en tenslotte kapitein Boyce Combe. De 4 glasramen in de noordgevel herinneren respectievelijk aan de doden van de 'Air Services', aan de doden van het 'Royal Regiment of Artillery', aan de doden van het 'Royal Army Medical Corps' en het raam van de zijkapel herinnert tenslotte aan de gesneuvelde tweelingbroers Grenfell van de '9th Lancers'. Het glasraam in het portaal tenslotte herinnert aan luitenant Cyril Knapp-Fisher ('6th King's Own Yorkshire Light Infantry').

Thema's:

FRONTSTREEK - GELOOF - HEROPBOUW

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten