PoP-route nr. 2: Abele Station (Abele - WOI)

PoP-route nr. 2: Abele Station (Abele - WOI)

PoP-route nr. 2: Abele Station (Abele - WOI)

Kenmerken

Meer info

De PoP.route voert de fietser achter het front van Poperinge, naar “de eerste halte na de hel”, waar de militairen zich van modder en bloed ontdeden, van hun wonden genazen of er toch aan stierven, op adem kwamen, terecht moesten staan voor hun falen binnen het oorlogsbedrijf of voor hun deelname eraan beloond werden, rust zochten, berichten van het thuisfront ontvingen en hun eigen brieven, rapporten, dagboeken, gedichten… schreven. Hier zongen ze hun liedjes, speelden hun goedkope sketches en zochten rusteloos soelaas in drank, hopeloze liefde of goddelijke genade. De PoP.route probeert de sporen van dat bruisende leven te tonen en loopt langs 17 Britse militaire begraafplaatsen en 21 andere historische plaatsen. Deze plek is n° 13 en maakt deel uit van de zuidelijke omloop van de PoP.route. Het herinnert aan het station van Abele dat tijdens WOI een belangrijke rol speelde. Abele was een druk centrum. De Abeelseweg, en vanaf de zomer van 1915 ook de Boescheepseweg, werden dag en nacht druk bereden, terwijl de spoorlijn Poperinge-Abele-Hazebrouck (waarop nu de Frans-Vlaanderenweg loopt) de centrale ader van alle spoorverkeer was. Een groot voordeel was dat het dorpje tot in december 1917 buiten het bereik van de Duitse kanonnen bleef. Herhaaldelijke bombardementen vanuit Duitse vliegtuigen berokkenden wel schade, maar de nabijheid van het 'Abeele Airfield' bood ook hier enigszins bescherming. Het dorp ontving van in de eerste oorlogsdagen al een stroom van vluchtelingen, die meenden dat ze hier ver genoeg van het oorlogsgewoel zouden blijven. Van hieruit vertrokken vanaf mei 1915 ook de treinen met tientallen Vlaamse boerengezinnen, die hun hoeves verloren hadden door de oorlog. Met steun van de Franse en Belgische overheid emigreerden ze om (al dan niet tijdelijk) opnieuw te beginnen in Normandië of de Causse, waar een tekort aan landarbeiders was en veel hoeves zelfs leegstonden. Toen na de oorlog de Franse boeren/soldaten terugkeerden van het front, mochten de Vlamingen weer plaatsmaken, maar waar dat niet gebeurde, bleven er velen achter, zodat tot vandaag vele boerenfamilies in de Westhoek Franse verwanten hebben. Ook talrijke transporten van kinderen naar de schoolkolonies in Frankrijk of Zwitserland vertrokken van op het perron in Abele Station. De meest dramatische vluchtelingen-treinen vertrokken echter in april 1918, toen tijdens het Lente-Offensief van de Duitsers de inwoners van het huidige Heuvelland, van Reningelst en van de Poperingse binnenstad het bevel kregen de streek te verlaten. Hun Belgische verblijfsvergunning kon op het station van Abele ingeruild worden voor een vrijgeleide tot Rouen of Louviers, enkele rit. Het Duitse geschut reikte inmiddels wel tot Abele, en de spoorlijn Poperinge-Hazebrouck was een uitverkoren doelwit. Vanaf 18 april vertrokken de vluchtelingen dan ook niet meer zuidwaarts (naar Godewaarsvelde en Hazebrouck), maar kwamen terug richting Poperinge, om zo via Proven, Roesbrugge, Hondschoote en Bergues naar Frankrijk te vluchten. Abele was militair vooral belangrijk als aanvoerpunt van allerhande troepen en goederen. Van hieruit vertrokken ook regelmatig 2 zwaar gepantserde treinen waarop grote artilleriestukken van de Britse marine gemonteerd waren (Bertha en Bella). Die spoorden via de nieuw aangelegde lijnen naar Dikkebus, waar ze enkele schoten afvuurden, om dan snel terug te keren voor de vijand hen kon ontdekken. Aan het station was ook een grote werkplaats gevestigd van de Britse genie (Royal Engineers). Naast het evacueren van vluchtelingen en het aanvoeren van ravitaillering, diende de trein ook voor de evacuatie van gewonden. In een fabriek werd een Duitse soldaat die deserteerde, voor de krijgsraad gebracht en gefusilleerd. Hij werd achter het station begraven. Ook na de oorlog bleef 'Abeele statie' de zenuwknoop van Abeele, het 'Petit Paris'. Na WOII kwam een geleidelijke afname van het treinverkeer en in 1967 werd de spoorlijn afgeschaft.

Thema's:

ACHTER HET FRONT - BEZET GEBIED - DOOD - SOLDATEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten