partners

De volgende partners droegen hun steentje bij tot het realiseren van deze website. Bedankt!

provincie West-Vlaanderen

logo provincie

provincie Antwerpen

provincie_antwerpen_logo_klein_RGB

provincie Oost-Vlaanderen

pov-logo-rgb

www.wo1.be

logo-wo1

www.klascement.be

logo-klascement

www.UITdatabank.be

UITdatabank

Europees project GreatWar

logo-greatwarlogo-europa

Digital Mind

digitalmind

Deze website kadert binnen het  INTERREG IVA-programma 2 Zeeën, meer bepaald het project The Great war, waardoor deze website voor 50 % wordt gefinancierd door het Europees 2 zeeën programma.

  logo-greatwarlogo-europa