Park herdenking van oorlogsslachtoffers, Achtmeiplein, Gent

© Agentschap Onroerend Erfgoed
Park herdenking van oorlogsslachtoffers

Dit oorlogsmonument is een installatie. Bedoeling van deze site is er àlle Gentse gesneuvelden van beide wereldoorlogen te herdenken. Er wordt dan ook geen enkele naam vermeld, om niemand te vergeten.

Kenmerken

Meer info

Het monument is een ontwerp van architect Geo Bontinck (Gent). Het werd onthuld op 3 juni 1956. Aan de straatzijde bevindt zich een getrapt platform uit Belgische blauwe hardsteen. Op de zijkanten van de bovenste trede zijn bronzen letters bevestigd: '1914-1918 DE STAD GENT EERT HAAR DODEN 1940-1945'. Aan het westelijke uiteinde van een pergola bevindt zich het monument ter ere van de oorlogsvrijwilligers. Het bestaat uit een horizontale basis uit blauwe hardsteen, waarop verticaal een gebouchardeerde plaat werd opgesteld, die op een halve meter ontdubbelt in twee pijlers. Hiertussen werd een vierkante plaat aangebracht (uit graniet, met inclusies van labradoriet), waarop men de tekst leest : 'UIT ERKENTELIJKHEID / AAN ALLE / OORLOGSVRIJWILLIGERS / VAN 1830, 1914-1918 EN 1940-1945 / DIE HUN LEVEN VEIL HADDEN / VOOR VORST, VADERLAND / EN VRIJHEID'.

Historische datum

03-06-1956

Terug naar resultaten