Over ons

Netwerk Oorlog en Vrede - Provincie West-Vlaanderen

In 2002 besliste het provinciebestuur van West-Vlaanderen om de werking rond de oorlogsthematiek en de inspanningen die geleverd werden te koepelen onder een provinciaal initiatief met de naam “Oorlog en Vrede in de Westhoek”. De voorbije periode is het initiatief “Oorlog en Vrede in de Westhoek” uitgegroeid tot een begrip in de wereld van de werking en herdenking rond de Eerste Wereldoorlog. De naam staat voor een netwerk van musea, werkgroepen, monumenten, … allen verbonden rond het centrale thema van de “Oorlog en Vrede”. Het is eveneens een overlegplatform en een koepel waaronder de verschillende individuele initiatieven van de partners worden samengebracht, teneinde ze een groter draagvlak te geven.

EsenkasteelDe coördinatie van het project “Oorlog en Vrede in de Westhoek” wordt vanuit het streekhuis Esenkasteel in Diksmuide waargenomen. De centralisatie van het vredesproject in het hartje van de Westhoek zorgt ervoor dat er sprake zal zijn van continuïteit. De werking vanuit het Esenkasteel heeft als voordeel dat er nauwe samenwerking is met onder andere de gebiedswerking en Toerisme en Recreatie in de Westhoek en het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels. Daarnaast is er een duidelijke integratie van samenwerking tussen de Vlaamse, de provinciale en de lokale overheden, samen met een verscheidenheid aan andere partners. Aan de hand van deze coördinatie wordt er gestreefd naar de realisatie van zoveel mogelijk geïntegreerde projecten, waar er naast cultuurtoerisme ook ruim aandacht is voor de landschappelijke sfeer.

100j Groote Oorloglogo provincie

Provincie Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen 1914-1918: WO I in de provincie Oost-Vlaanderen

cover doodendraad klNet als in de provincie Antwerpen had WO I ook een grote impact op het dagelijkse leven in de door de Duitsers grotendeels bezette provincie Oost-Vlaanderen. Heel wat materiële getuigen brengen de geschiedenis tot vlak onder onze neus. Denk maar aan de bunkers van de Hollandstellung die in het noorden van onze provincie nog in het landschap te zien zijn of de vele gedenkmonumenten die vrijwel in elk dorp net na de oorlog een plaats kregen. Al deze getuigen kan je ontdekken dankzij deze wegwijzer.

De provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt ook projecten die het ontsluiten van onroerend erfgoed voor een breed publiek tot doel hebben. Uiteraard hoort daar ook het oorlogserfgoed bij. Meer informatie vind je op onze website .

pov-logo-rgb

Provincie Antwerpen

Antwerpen1914-1918: WOI in de provincie Antwerpen

Over leven en bezetting

De Grote Oorlog roept spontaan beelden op van de loopgraven in de West-Vlaamse frontstreek. Maar ook in de provincie Antwerpen heeft de oorlog hevig gewoed en dat had een grote impact op het dagelijkse leven. De provincie speelde een cruciale rol tijdens de eerste maanden van de oorlog en ook daarna. Denk maar aan de belegering van de Antwerpse forten, de dodendraad, het smokkelen, spionage, het verzet...

Dankzij deze wegwijzer ontdekt je unieke WOI-verhalen uit de Antwerpse regio.

Nieuwe afbeelding (71)