Naamsteen 'Observatiepost Steenbakkerij 1914-1918'

Observatiepost steenbakkerij

Meer info

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden kerktorens, molens en andere hoge gebouwen, die een uitstekend zicht boden op de omgeving, vaak als observatiepost uitgebouwd. Vanuit deze posten konden de Belgische waarnemers de vijandelijke artillerie observeren en gegevens doorseinen naar de eigen artillerie. Ze konden de vijandelijke troepenbewegingen bespieden en de aanleg van nieuwe versterkingen beloeren. In Ramskapelle werden schoorstenen van de steenbakkerij uitgebouwd tot observatiepost. Nu is in ieder geval maar één versterkte schoorsteen overgebleven. De steenbakkerij fungeerde in oktober 1917 als hoofdkwartier voor de "126th (East Lancashire) Brigade" en de "Royal Engineers 428 Field Company". Zij zouden de schoorsteen verstevigd hebben.

'Naamsteen 1914-1918' Nr. 8 - tweede reeks - 1985 De 'naamstenen' werden in de tachtiger jaren geplaatst op belangrijke sites voor het Belgisch leger waar nog geen gedenktekens aanwezig waren. Het gaat telkens om een ruitvormige gedenksteen uit witte natuursteen die schuin tegen rechthoekige sokkel van gewapend beton gevestigd is. Centraal het gekleurde wapenschild van de provincie West-Vlaanderen; daaronder "1914-1918" en het monogram van Koning Albert I. In een cirkel hierrond : "Observatiepost Steenbakkerij". De naamstenen zijn ontworpen en uitgevoerd door Pieter-Hein Boudens, geboren te Brugge op 29 april 1955. De ruitvormige naamstenen meten 80 x 80 x 10 cm. De letters zijn diep V-vormig ingekapt en lichtgrijs gepatineerd. Bovenaan de tekst prijkt het schild van de provincie West-Vlaanderen in geanodiseerd aluminium. Onderaan werd meestal het officieel monogram van Koning Albert I ingekapt als hulde aan deze vorst. Het voetstuk in spanbeton werd gegoten door de firma Hollevoet te Torhout naar een ontwerp van Johan Vansteenkiste, bouwkundig tekenaar bij de Provinciale Dienst voor Cultuur.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/naamsteen-observatiepost-steenbakkerij-1914-1918

Historische datum

01-10-1917

Tags:

VOORPOST - WAPENS

Thema's:

FRONTSTREEK - MILITAIRE STRIJD - SOLDATEN - WAPENS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten