Naamsteen 'Chirurgische post Sint-Jansmolen 1916-1917'

Chirurgische post Sint-Jansmolen 1916-1917

Meer info

Tot aan WOI was er te Lampernisse naast de Lettenburgmolen, nog een andere windmolen: de St.-Jansmolen. Deze was een houten staakmolen en werd voor het eerst vermeld in 1460.

In 1915 werd de romp omvergetrokken door Belgische genietroepen. In juni 1916 deed dr. Derache het voorstel aan de Minister van Oorlog om een aantal chirurgische voorposten in te richten op 2 tot 5km van het front. Dit om te vermijden dat gekwetsten met buikwonden op weg naar een fronthospitaal zouden overlijden aan infecties of bloeduitstortingen. Eens de toelating verkregen, werden op korte tijd 3 dergelijke posten uitgebouwd: bij St-Jansmolen (Lampernisse), bij de Grognie (Oudekapelle) en bij 't Abelenhof (Reninge).

Elke post kreeg een afgebakende zone toegewezen. Ze bleven ongeveer 1 jaar operationeel en werden in de zomer van 1917 met het oog op de geplande offensieven weer afgeschaft. De voorpost St-Jansmolen hing af van het hospitaal "l'Océan" in De Panne.

Deze mobiele chirurgische post werd een eerste maal opgesteld vóór de villa Bortier in juni 1915 in De Panne. Het was een gift van een zekere M. Vandenplas aan koningin Elisabeth, die hem op haar beurt aan “l'Océan” gaf. De kern van de medische post bestond uit 5 vrachtwagens onderling verbonden door een grote tent, elektrisch verwarmd en met een complete, medische uitrusting (radiologie, apotheek, operatiezaal, magazijn, keuken). De gewonden konden zelfs per boot via het kanalennet (Oostkerkevaart) aan- en afgevoerd worden. De voorpost St.-Jansmolen stond open en bloot voor het oog van de vijand, op zowat 2,5km van de Dodengang met als enige bescherming het grote Rode Kruisteken op het dak van de tent.

 

'Naamsteen 1914-1918' Nr. 12 - derde reeks - 1986 Op 14 november 1986 had in Reninge bij het Abelenhof de plechtige onthulling plaats van de derde reeks 'Naamstenen' (Chirurgische Post De Grognie, Oudekapelle, Chirurgische Post Sint-Jansmolen, Legerhospitaal L'Océan, Vinkem, Kantonnement Le lion Belge, Oostvleteren). De 'naamstenen' werden in de tachtiger jaren geplaatst op belangrijke sites voor het Belgisch leger waar nog geen gedenktekens aanwezig waren. Het gaat telkens om een ruitvormige gedenksteen uit witte natuursteen die schuin tegen rechthoekige sokkel van gewapend beton gevestigd is. Bovenaan het gekleurde wapenschild van de provincie West-Vlaanderen; daaronder "Chirurgische post Sint-Jansmolen 1916-1917" en het monogram van Koning Albert I. De naamstenen zijn ontworpen en uitgevoerd door Pieter-Hein Boudens, geboren te Brugge op 29 april 1955. De ruitvormige naamstenen meten 80 x 80 x 10 cm. De letters zijn diep V-vormig ingekapt en lichtgrijs gepatineerd. Bovenaan de tekst prijkt het schild van de provincie West-Vlaanderen in geanodiseerd aluminium. Onderaan werd meestal het officieel monogram van Koning Albert I ingekapt als hulde aan deze vorst. Het voetstuk in spanbeton werd gegoten door de firma Hollevoet te Torhout naar een ontwerp van Johan Vansteenkiste, bouwkundig tekenaar bij de Provinciale Dienst voor Cultuur.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/naamsteen-chirurgische-post-sint-jansmolen-1916-1917

Historische datum

01-06-1916 - 01-07-1917

Tags:

HOSPITAAL - L\'OCÉAN - VOORPOST - VERZORGING

Thema's:

ACHTER HET FRONT - MILITAIRE STRIJD - SOLDATEN - VERZORGING - ZIEK

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten