Monument voor The Liverpool Scottish Bellewaarde 16 juni 1915

Monument voor The Liverpool Scottish Bellewaarde 16 juni 1915

Meer info

Grafmonument, ontworpen door de Ieperse stadsarchitect Anja Schepers en onthuld op 29 juli 2000. De rechtopstaande steen was de sluitsteen van de voormalige inrijpoort van de kazerne van 'The Liverpool Scottish' (10th King's Battallion) in Liverpool. Nadat hun kazerne werd afgebroken, werd de steen met het kenteken van de '10th Bn Liverpool Scottish' geschonken aan Stad Ieper. Medewerkers van het In Flanders Fields Museum stelden voor om deze sluitsteen te plaatsen op de kop van 'Bellewaarde Ridge', de plaats waar de 'Liverpool Scottish' op 16 juni 1915 bij een aanval ruim 400 man verloren (waarvan ongeveer de helft doden). Het was de bedoeling dat deze sluitsteen als een soort 'headstone' van een groot graf fungeerde. De vorm van het horizontale gedeelte zou a.h.w. bepaald worden door de schaduw die de sluitsteen in de ondergaande zon werpt. Door de positie van de sluitsteen zouden de aanvalspositie van de 'Liverpool Scottish' op 16 juni 1915 en het silhouet van de Stad Ieper op één lijn, pal west van het monument liggen. De sluitsteen zou zo georiënteerd worden dat op 16 juni de schaduw ervan in de ondergaande zon over de tekst heen zou vallen. Aldus zou symbolisch gerefereerd worden naar de dag waarop de slag plaats had, alsook naar de uitdrukking 'gone west', dat in het soldatenjargon van 14-18 'gesneuveld' betekende. De oriëntatie van het grafmonument dient echter nog aangepast te worden. Het is eveneens de bedoeling om de zwartgekleurde tekstplaat uit te voeren in cortenstaalplaat. Het smalle pad van de landweg naar het monument bestaat uit kasseien afkomstig uit Liverpool.  Het bosje achter het gedenkkruis voor de '177th Tunnelling Company' werd door de Britten 'Railway Wood' genoemd, naar de vlakbij gelegen spoorlijn Ieper-Roeselare (de huidige Zuiderring). Vlakbij bevond zich de 'Bellewaarde' hoeve. 'Railway Wood' - 'Bellewaerde Ridge' was omwille van de hoogte strategisch gezien een felbegeerde positie, waar heftig om gevochten zou worden, zowel bovengronds als ondergronds.  Ten gevolge van de gevechten van 24 en 25 mei 1915 (aan het einde van de 'Tweede Slag om Ieper') en van de Duitse aanval op 2 juni 1915 viel de 'Bellewaarde-hoeve' in Duitse handen. Op 16 juni 1915 volgde een Britse tegenaanval, uitgevoerd door eenheden van de '3rd Division'. Voor de verovering van een lapje grond van amper 1600m² zouden de Britten maar liefst bijna 4000 manschappen verliezen. De gedenksteen voor de 'Liverpool Scottish' herinnert nog steeds aan deze slag. De frontlijn zou hier tot aan de 'Derde Slag om Ieper' (toen de '23rd Brigade' vooruitgang kon boeken) nauwelijks nog veranderen. Beide partijen groeven zich in en bouwden stellingen uit. De gevechten werden vanaf nu vooral ondergronds gevoerd.  Op 25 september 1915 ontplofte een eerste Britse mijnlading onder de Duitse stellingen. In de daaropvolgende aanval konden manschappen van de '14th Light Division' de Bellewaarde-hoeve veroveren, die evenwel diezelfde avond opnieuw prijsgegeven moest worden. Bij deze actie zouden de Britten opnieuw een 4000 man verloren hebben. Een gedenkteken voor de '14th Light Division' werd in september 1978 naar Hill 60 verplaatst, omdat het bij 'Railway Wood' al te zeer onderhevig was aan verzakkingen.  De ondergrondse oorlogsvoering werd de volgende maanden opgevoerd. Tegen februari 1917 zou geen week meer voorbijgaan zonder dat 1 of meerdere mijnladingen tot ontploffing gebracht werden. Ook bovengronds werden regelmatig aanvallen uitgevoerd op de vijandelijke stellingen. De omgeving van 'Railway Wood' en 'Bellewaerde Ridge' was allesbehalve een rustige sector.  Aan Britse zijde zou vooral de '177th Tunnelling Company' lange tijd in deze sector actief zijn en veel manschappen verliezen in de ondergrondse oorlogsvoering. Deze eenheid startte hier o.m. met de uitbouw van een ondergronds complex waaronder 1 'dressing station' (medische post), 1 brigade-hoofdkwartier en 2 hoofdkwartieren voor bataljons. Een lange 'subway', 'Coventry Street' genaamd, liep over de ganse lengte van 'Railway Wood' en verbond ondergronds de verschillende kwartieren. Een gedenkkruis in de vorm van een typische 'Cross of Sacrifice' (terug te vinden op de Britse militaire begraafplaatsen) herinnert hier de dag van vandaag nog steeds aan de slachtoffers van de '177th Tunnelling Company'. Verschillende kleine en grotere mijnkraters zijn nog steeds zichtbaar in het landschap. 'Railway Wood' werd in de jaren '20 opnieuw herbebost naar zijn oorspronkelijke vorm.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/monument-voor-the-liverpool-scottish-bellewaarde-16-juni-1915

Historische datum

16-06-1915

Tags:

HERDENKING - SCHOTLAND

Thema's:

DOOD - FRONTSTREEK - SOLDATEN - TOTALE OORLOG

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten