Kortrijk Bezet 14-18 : Digitaal dossier

Kortrijk Bezet 14-18 : Digitaal dossier

Gebruik de gegevens naar eigen voorkeur in de klas. Ze brengen je dicht bij zes personages die WOI in Kortrijk beleefden. • Bij het opstellen van het digitaal didactisch dossier is uitgegaan van een mogelijk groepswerk voorleerlingen in de vijfde en zesde jaren van het Secundair Onderwijs. • Je kan het dossier door de leerlingen thuis laten lezen en beluisteren of het aanwenden voor individuele, klassikale of seminarie-opdrachten. • Bovendien worden enkele algemene gegevens aangereikt: Kortrijk tijdens WO I, tijdslijn per jaar 1914-1918, literatuurlijst en een handleiding voor leerkrachten. • De inhoud van het dossier en de opdrachten zijn gelaagd opgesteld. o Over de personages en hun getuigenis (audio) is deze algemene opdracht van toepassing: De oorlog liet niemand onberoerd. Beschrijf op welke manier het leven van jouw personage door de oorlog overhoop gehaald werd. - Op welke manier heeft zij / hij onder de oorlog geleden? - In hoever was zij / hij daar verantwoordelijk voor? - Voel je zelf sympathie / waardering voor je personage? Waarom? o De persoonlijke verhalen zijn uitgewerkt naar telkens drie thema’s. Zo komen allerlei deelaspecten van het leven in bezet gebied aan bod. Naargelang de moeilijkheidsgraad zijn de opdrachten gemarkeerd met * of **. o Bij elke figuur hoort een digitaal archief met primaire en secundaire bronnen. In die bronnen of via een aangegeven website vinden de leerlingen het antwoord op de opdrachten. o Aan de basis van dit dossier ligt het opzoekingswerk dat Egied Van Hoonacker verrichte voor de publicatie van zijn boek “Kortrijk 14-18. Een stad tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Het boek werd uitgegeven te Kortrijk in 1994 maar geldt nog altijd als een uitstekend referentiewerk. Het is te koop in het Rijksarchief van Kortrijk voor €35.

Kenmerken

  • onderwijsniveau: 16-17
  • doelgroep: Leerkracht

Meer info

Leerkrachten, gidsen en heemkundigen die willen aandacht besteden aan lokale geschiedenis, aan het aanscherpen van de onderzoekscompetenties, die leerlingen of publiek in contact willen brengen met primaire en secundaire bronnen, beschikken met deze website over een digitaal dossier onder de naam Kortrijk Bezet 14-18. Bij de uitwerking zijn wij vertrokken vanuit het verhaal van vijf historische Kortrijkse personages en een Duitser. Vanuit hun getuigenissen – die je rechtstreeks kan beluisteren - belichten we verschillende facetten van het leven in de bezette stad. Rond elk personage zijn onderzoeksopdrachten opgesteld met telkens drie thema’s, in verschillende moeilijkheidsgraad. De opdrachten kunnen als groepswerk aangepakt worden binnen de les of daarbuiten. Of je kan er gewoon veel inspiratie uit opdoen. Je vindt er ook een digitaal archief met primaire en secundaire bronnen, een overzichtelijke tijdslijn (België / Kortrijk tijdens WO I), een synthese van wat er gebeurde in Kortrijk tijdens WO I, beeldmateriaal en dergelijke.


Website:

http://www.klascement.net/44700/

Thema's:

DOOD - GETUIGEN - ZIEK

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten