Klooster Moorslede

Klooster Moorslede

Klooster Moorslede

Kenmerken

Meer info

Zoals op vele andere plaatsen zijn het de kloosterzusters die het voortouw nemen in de opvang van ontheemden. Vluchtelingen krijgen onderdak in de gebouwen van de Zusters van de Heilige Familie en in de klaslokalen van de meisjesschool. De vreselijke verhalen die ze meehebben, drijven zienderogen de angst op. Veel ouders halen hun kinderen van school. Enkele zusters brengen leerlingen uit de streek van Oostende en de Westhoek naar huis. Drie zusters vluchten met 31 wezen via tussenhaltes in de Westhoek en Parijs naar Chars. Op Schuwe Maandag troffen de Duitse soldaten een nagenoeg verlaten dorp aan. Ze plunderden alom, vestigden zich in de kerk, het klooster en enkele huizen. Deuren en vensters werden ingeslagen, drank werd gestolen, kostbare voorwerpen meegenomen. Alles wat van hout was werd afgebroken om er vuur mee te maken. 's Avonds hing er een rode gloed boven Moorslede: overal was brand. De Duitse soldaten vallen ook het klooster binnen. Ze menen licht te hebben zien branden in de kapeltoren en vermoeden dat er zich Britse militairen of spionnen verschuilen. Ze bedreigen moeder-overste en de directeur. Wat later keren ze onverrichter zake terug. 's Anderendaags worden gewonde soldaten naar het klooster, het pensionaat, de schoolgebouwen, de kapel en het Sint-Elisabethhospitaal overgebracht. De refter van het pensionaat wordt ingericht als operatiekwartier. De zusters springen bij voor verzorging, voeding, wassen, waken. In de loop van november worden ook de zusters weggebracht (op 2 na) en wordt het klooster een slaapplaats voor Duitse soldaten.(zie gedicht Moorslede 14-18 p. 100). Later mochten enkelen terugkeren. In augustus 1917 moeten zij uit veiligheidsoverwegingen opnieuw allemaal de regio verlaten. * In 1914 kunnen Duitse Cies die terugkeren van het front Kerst vieren in het klooster, gezetenaan rijke tafels, gedekt met allerlei geschenken uit het vaderland. * Tijdens het zware slotoffensief in het najaar van 1917 zijn het klooster, het hospitaal en de parochiekerk van Moorslede compleet vernield. Nog slechts een paar stukken muur staan overeind. Het hele centrum is een puinhoop en ligt vol bomkraters. Op 29 en 30 september 1918 komt Moorslede weer in geallieerde handen, tegen 14 oktober was Moorslede volledig bevrijd. * De directeur Verhelst weet bij het begin van de oorlog nog verschillende kostbaarheden en kunstwerken uit het klooster in kisten te verzenden naar veiliger oorden (klooster paters Redemtoristen Jette). Begin november 1914 wordt hij evenwel aangehouden op verdenking van spionnage en naar Roeselare overgebracht. * Aangezien er van het klooster niets meer overschoot, konden de zusters bij het eind van de oorlog niet onmiddellijk terugkeren. In maart 1917 wordt er een oud herenhuis aan de Kaaistraat 71 in Ardooie gekocht die als noodhuis dienst doet. Vanaf het voorjaar van 1919 wordt moeizaam begonnen met de wederopbouw van de panden in Moorslede. In augustus 1924 worden alle nieuwe gebouwen feestelijk ingewijd. In 1925 komt koning Albert op bezoek en brengt enige tijd door in de kapel.


Website:

http://veertienachttien.be/nl/objecten/de-straat-van-het-markplein-naar-het-klooster-oktober-1917-moorslede

Historische datum

28-07-1914 - 11-11-1918

Terug naar resultaten