Junior College Geschiedenis : Trainingen in historisch denken

Junior College Geschiedenis : Trainingen in historisch denken

Met leerlingen van de laatste graad secundair onderwijs, kan je stilstaan bij deze vorm van historische kritiek. Bij richtingen waar het vak ‘geschiedenis’ geen deel uitmaakt van het curriculum kan je deze benadering beter achterwege laten. Junior College Geschiedenis wordt tijdens het schooljaar aangeboden vanaf september; later op het schooljaar van start gaan met uw leerlingen kan echter ook. Het aangeboden materiaal is voor alle thema's verwerkt in ongeveer 15 seminaries, goed voor 30 à 40 lesuren. Leerkrachten kiezen vrij uit dit pakket, dat volledig digitaal wordt aangeboden. Junior College Geschiedenis biedt ook een digitaal leerplatform met extra materiaal waar leerkrachten, leerlingen en docenten elkaar kunnen vinden.

Kenmerken

  • onderwijsniveau: 16-17
  • doelgroep: Leerkracht

Meer info

Junior College Geschiedenis van de KULeuven traint leerlingen uit het secundair onderwijs in verschillende vormen van historisch denken. De leerlingen krijgen scherpere inzichten in de constructie van verleden en heden en in het onderscheid tussen geschiedenis en collectieve herinnering. Junior College Geschiedenis biedt ook een digitaal leerplatform met extra materiaal waar leerkrachten, leerlingen en docenten elkaar kunnen vinden.


Website:

http://www.klascement.net/48157/

Thema's:

OORLOG VANDAAG

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten