Heritage for Peace and Reconciliation, Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of WWI

Heritage for Peace and Reconciliation, Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of WWI

Het (Engelstalige) handboek stelt zich tot doel om:- correcte informatie te verschaffen over het onderwater erfgoed in relatie tot de Eerste Wereldoorlog en hoe dit zich verhoudt tot thema’s zoals mensenrechten, plichten en verantwoordelijkheden, gebruik en misbruik van macht, conflictresolutie, bewustzijn van het belang van cultureel erfgoed ….;- een algemeen kader te verstrekken voor een pedagogische benadering van vredeseducatie in de context van de Verenigde Naties- leraren het nodige vertrouwen te geven wanneer ze lesgeven over thema’s zoals onderwater erfgoed, vrede, herinnering en verzoening;- leraren te helpen om naar aanleiding van de honderdjarige herdenking, lokale initiatieven op een correcte wijze te integreren in de lessen;- leraren praktische informatie te verschaffen over vredeseducatie en onderwatererfgoed zoals tips voor mogelijke leeractiviteiten, voorbeelden hoe sommige scholen of musea aan de slag zijn gegaan, didactische suggesties en didactische beperkingen. Daarnaast bevat het handboek reflecties over vrede, verzoening, mensenrechten en verdraagzaamheid.

Kenmerken

  • onderwijsniveau: 10-19
  • doelgroep: Leerkracht

Meer info

Tussen 2014 en 2018 wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Eerste Wereldoorlog. Voor UNESCO is deze honderdjarige herdenking het moment bij uitstek om de wereld te herinneren aan de noodzaak van vrede en speciale aandacht te besteden aan herinneringseducatie. Gedurende de honderdjarige herdenking wil UNESCO vooral accenten leggen op het onderzoek naar en het behoud van onderwatererfgoed in relatie tot de Eerste Wereldoorlog.Om dit kracht bij te zetten nam UNESCO het initiatief om een internationaal vredesproject op te starten. Dit project wil scholen wereldwijd sensibiliseren om aan de slag te gaan rond bovengenoemde thema’s. Centraal in dit educatief project staat het handboek Heritage for Peace and Reconciliation: Safeguarding the Underwater Cultural Heritage of the First World War, uitgegeven door UNESCO, Parijs,2015. ISBN 978-92-3-100067-6. Het boek kwam tot stand in een samenwerking tussen UNESCO HDQ, sectie Onderwater Cultureel Erfgoed en de Vereniging voor de Verenigde Naties Vlaanderen.  Auteurs van het boek zijn Dirk Timmermans,pedagogisch adviseur en  voorzitter van de werkgroep onderwijs van de Vereniging voor de Verenigde Narties en dr. Ulrike Guerin, hoofd van de sectie onderwater erfgoed van UNESCO. Het handboek wil leraren werktuigen aanreiken om het educatieve proces vorm te geven. Het richt zich naar scholen die de link willen leggen tussen onderwatererfgoed en vredeseducatie. Het handboek wordt door UNESCO wereldwijd verspreid aan de Nationale UNESCO comités en gespecialiseerde erfgoedinstellingen.


Website:

http://www.klascement.net/56773/
Terug naar resultaten