Heldenhuldezerkje Sam De Vriendt (Veurne - WOI)

Heldenhuldezerkje Sam De Vriendt (Veurne - WOI)

Heldenhuldezerkje Sam De Vriendt (Veurne - WOI)

Kenmerken

Meer info

Sam De Vriendt werd geboren in 1884 in Schaarbeek. Zijn vader, oom en grootvader waren kunstschilders. Hijzelf schilderde kinderportretten, religieuze en historische werken. Hij liep school aan de Koninklijke Academie der Schone Kunsten in Antwerpen, waar zijn vader directeur was en waar hij bevriend raakte met Joe English. Bij het uitbreken van WOI werd hij in 1914 als vrijwilliger ingedeeld bij het 13de Linieregiment en kreeg de functie van artilleriewaarnemer. Hij nam actief deel aan de Frontbeweging. Hij was ook één van de voornaamste figuren van 'Kunst aan de IJzer', die het artistieke leven op gang poogde te houden. Tijdens de oorlogsperiode maakte Sam De Vriendt een respectabel aantal werken, waaronder het schilderij dat de overhandiging van een monstrans door Duitse aan Vlaamse militairen voorstelt. Enkele van zijn werken hangen in het Stedelijk Museum van Diksmuide. Tijdens WOI vond Sam De Vriendt ook zijn vriend Joe English terug, een leerling van zijn vader, die zich in Veurne onder de vleugels van prof. Daels aan cultureel werk kon wijden en ook een voorman was van 'Kunst aan de IJzer'. Het nieuws van de dood van Joe English trof hem dan ook erg. In 1919 trouwde Sam De Vriendt met Godelieve Therssen uit Veurne. Zij zette zich tijdens WOI in als sociale vrijwilligster voor gekwetsten. Hij had haar tijdens de oorlog leren kennen door toedoen van prof. Daels en Joe English. Het paar ging in Antwerpen wonen, maar verhuisde in 1927 naar Brugge. Sam was lid van het 'Komitée voor de Bedevaarten naar de IJzer': hij organiseerde samen met dr. Daels de eerste IJzerbedevaart naar het graf van Joe English in Steenkerke in 1920 en droeg de kist van Joe English van de Belgische begraafplaats van Steenkerke naar de crypte van de IJzertoren in 1932. Verder was Sam De Vriendt lid van de beheerraad van de Academie voor Schone Kunsten te Brugge, van de Stedelijke Commissie voor het Behoud van Stedeschoon, van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen... Hij realiseerde veel schilderijen met reminiscenties aan de oorlog en maakte ook glasramen, boekillustraties, kunstwerken voor heropgebouwde kerken en religieus werk. In 1941 was Sam De Vriendt een korte tijdspanne burgemeester ad interim van Brugge. Op het einde van WOII kon hij als schepen van Schone Kunsten de Duitsers overtuigen om Brugge te verlaten zonder achterhoedegevechten om de kunstschatten te vrijwaren. Na de bevrijding moest hij als collaborateur terechtstaan en werd hij veroordeeld tot 2 jaar cel en een zware geldboete. In 1950 ging hij als kunstschilder aan de slag in Schaarbeek. In 1968 stierf zijn vrouw. Hijzelf stierf op 26 juli 1974 in Sint-Antonius-Brecht, maar werd op 3 augustus 1974 begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Veurne naast zijn vrouw. Zijn grafsteen neemt de vorm aan van een heldenhuldezerk, ontworpen door zijn vriend Joe English.

Thema's:

ACHTER HET FRONT - DOOD - SOLDATEN - VLAAMSE ONTVOOGDING

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten