Graf pastoor Vanneste (Boezinge - WOI)

Graf pastoor Vanneste (Boezinge - WOI)

Graf pastoor Vanneste (Boezinge - WOI)

Kenmerken

Meer info

Jules Vanneste, geboren in Roeselare op 23 augustus 1884, was van 1910 tot 1914 als surveillant werkzaam in het college van Poperinge. Toen de oorlog uitbrak, meldde hij zich als vrijwilliger en werd hij aalmoezenier bij het 2de linieregiment (1ste divisie). In 1915 werd hij overgeplaatst naar het 11de linieregiment (3de divisie), waar hij zou blijven tot aan het einde van de oorlog. Bij het 11de linieregiment richtte hij met de hulp van brancardiers en soldaat-studenten een bibliotheek en een school op, stichtte hij 'Het Werk der Krijgsgevangenen', organiseerde hij bedevaarten naar Lourdes en leidde hij het frontblaadje 'De Poperingse Keikop'. Hij verwierf het Oorlogskruis, 3 vermeldingen op het leger- en divisiedagorder en tenslotte een benoeming tot definitieve legeraalmoezenier na de oorlog. Na de wapenstilstand was hij nog een tijdje werkzaam als legeraalmoezenier, eerst in Duitsland, later voor de provincie Limburg. Toen het bisdom een oproep lanceerde voor vrijwillige pastoors in frontdorpen, zag Vanneste hierin een kans om zich aan het leger te onttrekken. Zo kwam hij midden augustus 1919 in Boezinge aan, waar hij een belangrijke rol speelde bij de wederopbouw van het dorp en de herbegraving en identificatie van talrijke stoffelijke resten, die op het slagveld rondom Boezinge waren blijven liggen.

Thema's:

FRONTSTREEK - GELOOF - BURGERS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten