Geschiedkundig museum Mesen

Geschiedkundig museum Mesen

Meer info

Momenteel is dit museum gesloten wegens renovaties - de opening is voorzien op 25 april 2014

Voor een allesomvattende toeristische gidsbeurt in Mesen (Geschiedkundig Museum, St.Niklaaskerk met 11e eeuwse romaanse crypte, Ierse vredespark) gelden speciale tarieven, kun je contact opnemen met de toeristische dienst. Het Geschiedkundig Museum, ook wel Vredesmuseum genaamd, bevindt zich op de eerste verdieping van het stadhuis. Daar was destijds het vredegerecht gevestigd. Het museum werd in 1972 opgericht door de toenmalige burgemeester Dr. Roger Lambelin ter ere van de Anzacs (de Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten). Dr. Lambelin kreeg van de Britse overheden de hoge onderscheiding O.B.E. - Order of the British Empire. Het kleine, maar interessante museum belicht zowel de lokale vooroorlogse geschiedenis als de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog. Het stadje was toen van strategisch belang, onder andere in de gekende Slag om Mesen van 7 juni 1917. In het museum kan je diverse wapens, obussen, granaten en ander oorlogstuig bewonderen. Er is ook een grote maquette van het slagveld van toen. Minisoldaatjes geven een speels beeld van de situatie van ruim 80 jaar geleden. De talrijke foto's en andere gebruiksvoorwerpen illustreren vooral het menselijk leed. Ook merkwaardig zijn de uniformen van een Frans soldaat en een London Scottisch uit 1914, een Australiër en een Nieuw-Zeelander uit 1917 alsook een Amerikaan uit 1918. Ze staan broederlijk naast een Duitser. Hiermee wordt het doel van het museum uitgestraald : de afschuwelijke gruwel van de Groote Oorlog mag nooit meer terugkeren; vrede is de boodschap. Oh, ja, er hangt ook een replicaschilderij (origineel aquarel berust in Poesjkinmuseum in Moskou, hoofdstad van Rusland) van de hand van de toen 25-jarige soldaat Adolf Hitler. Het geeft de half kapotgeschoten kerk van Mesen weer. In een zijruimte kan je ook de schat van het Koninklijk Gesticht van Mesen bewonderen. In 1914 werd het in veiligheid gebracht in de buurt van Parijs. Na vele omzwervingen keerde het in 1995 terug naar Mesen. Het Koninklijk gesticht van Mesen werd door Maria-Theresia van Oostenrijk in 1776 gesticht. Aanvankelijk stond men er in voor de opvang en opvoeding van dochters van gesneuvelde soldaten. Later groeide het uit tot een hulpverlenende instelling met o.a. een normaalschool voor meisjes. Dit gesticht werd in de loop der jaren eigenaar van tal van waardevolle kunstvoorwerpen en vooral allerlei kerkschatten. Ook de zilveren bestekken van de leden van de commissie van het Koninklijk Gesticht behoren tot deze waardevolle collectie. Tijdens WO I werd het Gesticht net als het stadje Mesen van de kaart geveegd en het Koninklijk Instituut vestigde zich in 1919 in het Oost-Vlaamse Lede.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/geschiedkundig-museum-mesen

Tags:

HERDENKING - SLAG VAN MESEN

Thema's:

FRONTSTREEK - MILITAIRE STRIJD - SOLDATEN - VRIJE TIJD - TOTALE OORLOG

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten