Gedenkteken militaire en burgerlijke doden (Wervik - WOI-WOII)

Gedenkteken militaire en burgerlijke doden (Wervik - WOI-WOII)

Gedenkteken militaire en burgerlijke doden (Wervik - WOI-WOII)

Kenmerken

Meer info

Het monument voor de burgerlijke en militaire doden van WOI van Wervik, dat oorspronkelijk een ander uitzicht had en ook op een andere plaats stond, werd officieel onthuld op 13 mei 1923, in aanwezigheid van een aantal hoogwaardigheidsbekleders, waaronder koning Albert, kapitein-kommandant Salence van het 2de Linieregiment, burgemeester Leroux, leden van het Schepencollege, vertegenwoordigers van de Senaat en de Provincie, Toegevoegd Hoog Koninklijk Commissaris voor de Wederopbouw Serruys, pastoor E.H. Goethals en beeldhouwer Jules Bernaerts. Daarnaast namen er ook vertegenwoordigers van de krijgsmacht, de vaderlandslievende verenigingen en de verwanten van de gesneuvelden aan de plechtigheid deel. Toespraken werden gehouden o.a. door de voorzitter van de commissie en door de burgemeester. Het monument werd opgericht in opdracht van het gemeentebestuur, een commissie bestaande uit vijf leden van de raad en leden van de oud-strijdersbond werd aangesteld. De opdracht voor het beeldhouwwerk werd toevertrouwd aan Jules Bernaerts uit De Panne. Het monument kostte 30.000 fr., een aanzienlijke som geld die bijeengebracht werd door een geldinzameling. Oorspronkelijk stond het beeld opgesteld op de hoek van de Koestraat en de Magdalenastraat. Architect Haché uit Brussel tekende een monumentale achtergrondmuur en het beeld werd op een hoge natuurstenen sokkel geplaatst. In 1965 werd het gedetailleerde beeld van een soldaat verplaatst en in 1970 kwam het op zijn huidige plaats terecht; ondertussen was het monument eenvoudiger geworden. Het beeld werd nagenoeg op de begane grond geplaatst met rechts daarvan een eenvoudige muur met de gedenkplaten. Bovendien werden de namen van de slachtoffers van WOII toegevoegd. Uiterst rechts stond vroeger nog een lantaarn. Wervik was tegen 19 oktober 1914 door de Duitsers veroverd. Het zou de rest van de oorlog bezet gebied blijven. Er werden Duitse militairen gekazerneerd. Vanaf midden 1917 kreeg de gemeente, met zijn Leie en spoorweg als belangrijke aanvoerswegen, zware luchtaanvallen te incasseren en werd Wervik bijna volledig ontruimd.


Website:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Thema's:

BEZET GEBIED - DOOD - GELD VERDIENEN - SOLDATEN - BURGERS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten