Gedenkteken militaire doden (Pollinkhove - WOI-WOII)

Gedenkteken militaire doden (Pollinkhove - WOI-WOII)

Gedenkteken militaire doden (Pollinkhove - WOI-WOII)

Kenmerken

Meer info

Dit monument voor de militaire doden van Pollinkhove werd reeds in 1919 opgericht door de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders). Het weekblad van de V.O.S. van 15 november 1919 vermeldt dat de onthulling plaatsvond in aanwezigheid van het ganse dorp en dat er toespraken werden gehouden door een oud-strijder en de onderwijzer. Volgens een andere bron werd er een gelegenheidstoespraak gehouden door Jeroom Leuridan. Het werd als monument beschermd bij MB van 2005-05-27. De namen van de militairen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen, werden na deze oorlog toegevoegd. Het ontwerp van dit gedenkteken is van de hand van Alfons Noseda (14.12.1885 - 12.11.1945, Kortrijk). Hij werd als pottenbakker gevormd aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Kortrijk. In 1914 richtte Noseda een eigen atelier op dat vooral floreerde tijdens het interbellum. Dit ontwerp kwam dus tot stand aan het begin van de bloeiperiode van diens Kortrijkse keramiekatelier. Pollinkhove, op enkele kilometers ten W van het front gelegen, zou gedurende de ganse oorlog geallieerd grondgebied blijven. In het dorp werden tijdens de oorlog talrijke geallieerde militairen ingekwartierd. Ze verbleven o.m. in de school: klassen dienden als slaapplaats en ziekenzaal, de kapel als slaapplaats van ambulanciers, de achterkeuken tot voorraadkelder en keuken, de hangar tot paardenstal hangars als paardenstal, het hof tot kookplaats enz. De lessen werden eind 1915 hervat, eerst in de kerk, later in barakken en tenslotte in de schoolkolonies in Frankrijk. In de kloosterschool konden de gekantonneerde militairen onderwijs volgen. Zij organiseerden o.a. een tentoonstelling met eigen kunstwerken. Vanaf 1917 moesten de inwoners vanwege het naderende oorlogsgeweld vluchten. Er werden observatieballonnen geïnstalleerd en kanonnen op rails beschoten het Bos van Houthulst. Aan de Fintele heerste een drukte van jewelste. Nabij de sluis, aan de samenloop van de Ijzer en de Lovaart, pompten Britse schepen water uit de Lovaart over in de Ijzer. Het gehucht werd dan ook, zoals Pollinkhove zelf, meerdere malen onder vuur genomen. De 16de eeuwse gotische Sint-Bartholomeuskerk bleef grotendeels gespaard.

Thema's:

ACHTER HET FRONT - DOOD - SOLDATEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten