Gedenkteken Koning Albert I

Gedenkteken Koning Albert I

Meer info

Van hieruit werd de onderwaterzetting van de IJzervlakte bewerkstelligd. Het monument is een initiatief van de Nationale (Oud-)Strijdersbond, die sinds vele jaren wenste een nationaal monument op te richten aan de IJzer, ter herdenking van de IJzerslag van 1914, equivalent van de officiële Franse (Verdun) en Britse (Thiepval, Menenpoort te Ieper) monumenten. Het initiatief kwam pas van de grond toen koning Leopold III zelf, op 24 mei 1934 een brief richtte tot de eerste minister Ch. de Broqueville, die tevens voorzitter was van het Nationaal Comité voor de oprichting van monumenten ter ere van koning Albert.

In zijn brief verzette Leopold III zich tegen het inzicht van het Nationaal Comité om in elke provincie 1 enkel monument ter ere van koning Albert op te richten en verklaarde zich, mede namens gans de koninklijke familie, voorstander van de oprichting van 1 nationaal monument te Brussel, onder de vorm van een bibliotheek, de huidige Albertina, 'buiten het historisch IJzermonument, dat de oud-soldaten willen oprichten tot nagedachtenis van hun aanvoerder, en buiten het landschap van Marche-les-Dames dat voor immer ongeschonden zal blijven'. De Nationale Oudstrijdersbond schreef een prijsvraag uit voor de oprichting van het monument. Het ontwerp van Julien De Ridder uit Brussel werd uiteindelijk bekroond.

Op 15 mei 1937 werden de funderingswerken gestart. De eerste steen werd op 8 augustus 1937 gelegd en kan vandaag nog teruggevonden worden. Oud-strijders hielpen met de bouw. De klei voor het monument werd gedolven op grondgebied Sint-Joris. In talrijke stenen zitten nog metalen, glazuur afkomstig van shrapnell- en granaatscherven, hetgeen de typische gele kleur aan de stenen geeft. De stenen werden te Nieuwpoort gebakken in steenbakkerij Florizoon. Voor de decoratieve afwerking werd blauwe hardsteen aangevoerd uit een steengroeve in Wallonië. De balustrade van de wandelgang, vanwaar men een enorm vergezicht heeft, vormt een oriëntatietafel met geschiedkundige plaatsnamen uit WOI. Het ruiterstandbeeld werd ontworpen door Karel Aubroeck, een beeldhouwer uit Temse, en door een bronsgieterij naar een model in plaaster gegoten. Van dezelfde beeldhouwer zijn ook de 10 allegorische voorstellingen in bas-reliëf die de buitenkant van de rotonde sieren. Zij stellen een reeks ambachten en beroepen voor en werden in zijn atelier gekapt.

De onthulling had plaats, in aanwezigheid van gans de koninklijke familie, op 24 juli 1938, tijdens de jaarlijkse plechtigheid ter herdenking van de IJzerslag. Van 1939 tot na WOII werkte men aan de aanleg van de noordelijke toegang. De oorlogsschade aan het monument werd hersteld. In die periode werden ook omgevingswerken uitgevoerd. Op 4 april 1974 werd het beheer van het monument overgedragen van de VZW IJzergedenkteken van koning Albert I (die het monument had opgericht) aan het Ministerie van Openbare Werken. In totaal onderhouden zij 8 monumenten in België, waaronder ook het monumentale gedenkteken voor de 4de Legerafdeling in Wulpen. Om het monument in goede staat te houden, werden diverse keren werken uitgevoerd door de Regie der Gebouwen, directie West-Vlaanderen: in mei 1974, in 1988, in 1998-1999. In 2000 werd een bijkomende buitenverlichting geplaatst. Dit gedenkteken werd als monument beschermd bij Ministerieel Besluit van 17 december 1999 door opname in het dossier van de "Ganzenpoot" en oorlogsmonumenten, omwille van het algemeen belang gevormd door de esthetische, historische en socio-culturele waarde. Jaarlijks, meestal op de eerste zondag van augustus, vindt hier een nationaal huldebetoon plaats.

Groepsbezoeken zijn mogelijk mits schriftelijke of telefonische afspraak met de Bewaarder op de locatie. Tel. (058)23 55 87 of (058)23 68 26 Openingsuren : *8u.45-12u.00 *13u.15-18u.00 Het Koning Albertmonument werd opgericht op initiatief van en met steun van de oudstrijdersverenigingen van de eerste wereldoorlog. Het initiatief schreef voor dat het monument moest geplaatst worden ergens aan het front, bij voorkeur op ongeschonden gebied nabij de IJzer. Het moest op een drukbezochte plaats opgericht worden, van ver gezien kunnen worden en van alle andere gebouwen onderscheiden. Op 5 juli 1935 sprak een speciaal samengestelde commissie zich uit over de meest geschikte plaats : 60 meter van de kustweg nabij de monding van de IJzer. Julien De Ridder haalde met zijn ontwerp 7 van de 13 stemmen van de commissie. De werken startten op 7 augustus 1937. Het werd ingehuldigd op 24 juli 1938. Op 4 april 1974 werd de Regie der Gebouwen, namens de Staat, beheerder van het gedenkteken en de omliggende grond met een oppervlakte van ruim 1 ha. Deze overname gebeurde met het oog op de restauratie en het behoud van het monument. De locatie bij het sluizencomplex ‘De Ganzenpoot’ werd gekozen om de grote rol die deze plaats en de IJzer speelden tijdens de eerste wereldoorlog. Het werd op 24 juli 1938 onthuld in aanwezigheid van Koningin Elisabeth, Koning Leopold III, Prins Karel, Prins Boudewijn en Prinses Josephine Charlotte. Ontwerper van het gedenkteken is Julien De Ridder. Beeldhouwer is Karel Aubroeck. Brede toegangstrappen leiden naar het kruisvormig terras van 2500 m². Het cirkelvormige gedenkteken heeft een diameter van 30 meter. Tien dubbele balkvormige zuilen met een vlakke doorsnede van 2 m op 1 m dragen de ringbalk met een omtrek van 100 meter.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/gedenkteken-koning-albert-i

Tags:

KONING ALBERT I - HERDENKING - BELGIË - BELGISCH - INUNDATIE

Thema's:

FRONTSTREEK - MENSELIJKE VEERKRACHT - MILITAIRE STRIJD - KONINGSHUIS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten