Gedenksteen Groot Hoofdkwartier Belgisch Leger (Houtem - WOI)

Gedenksteen Groot Hoofdkwartier Belgisch Leger (Houtem - WOI)

Gedenksteen Groot Hoofdkwartier Belgisch Leger (Houtem - WOI)

Kenmerken

Meer info

Deze gedenksteen herinnert aan het Groot Hoofdkwartier van het Belgisch Leger dat in de pastorie van Houtem was gevestigd vanaf 23 januari 1915, toen het stadhuis van Veurne uit veiligheidsoverwegingen verlaten werd, tot 18 oktober 1918. Het Groot Hoofdkwartier bestond uit de opperbevelhebber van het leger, de koning, Albert I, met zijn staf en diensten. De staf bestond uit een groep officieren en specialisten die de bevelhebber bijstonden. De toenmalige stafchef van het Belgisch Leger was luitenant-generaal Wielemans, die nu op het kerkhof van Houtem begraven ligt. Wielemans werd opgevolgd door luitenant-generaal baron Rucquoy (van 06.01.1917 tot 10.04.1918) en deze op zijn beurt door luitenant-generaal Gillain (van 11.04.1918 tot 23.02.1920). De koning en de internationale missies verbleven in de villa's van De Panne. Het Ministerie van Oorlog, in feite derest van de regering die in België verbleef, huisde in het kasteel van Bernier (Veurne) en later in het kasteel van Beauvoorde. Deze gedenkplaat kwam er op initiatief van de Koninklijke Touring Club van België, die daarvoor een openbare inschrijving opende. De plechtige onthulling van de oorspronkelijke plaat had plaats op 30 september 1928 in aanwezigheid van een aanzienlijke groep personaliteiten uit het ganse land, die per trein naar Oostende gekomen waren en vandaar per bus naar Houtem overgebracht. De plechtigheid duurde 1 uur, waarin men 4 toespraken hield, waarvan één in het Nederlands. De burgemeester van Houtem vroeg de medewerking van de Koninklijke Touring Club van België om een buitengewone toelage te verkrijgen voor een behoorlijke restauratie van de zeer bouwvallige pastorie zelf (1974), waaraan sinds 100 jaar nauwelijks herstellingswerken werden uitgevoerd. Recent werden er door de nieuwe eigenaar nogmaals grote restauratiewerken ondernomen. De pastorie werd als monument beschermd in 1937.

Thema's:

ACHTER HET FRONT - MILITAIRE STRIJD - SOLDATEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten