Gedenksite voor Franse oorlogsdoden 'Hugot-bosseltje'

H. Hart-beeld militaire en burgerlijke doden (Merkem - WOI-WOII)

Gedenksite voor Franse oorlogsdoden 'Hugot-bosseltje'

Kenmerken

Meer info

Perceel, in 1958 geschonken door de Parijse familie Hugot aan het gemeentebestuur van Langemark, ter herinnering aan hun zoon, die hier in de omgeving is gesneuveld. Mogelijk betreft dit Charles Victor Hugot, geboren op 13 januari 1881 in Parijs, soldaat bij het '69e Régiment d’Infantérie' op 12 december 1914 omgekomen bij Langemark. Het perceel is aan het gemeentebestuur geschonken, op voorwaarde dat deze grond nooit in cultuurgrond mag gebracht worden en de herinnering aan de Franse militairen, gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog, levendig gehouden wordt. Inrichting op basis van een plan door WITAB in oktober 1998. De aanplantingen zijn in november 2002 uitgebreid met een geboortebos. Eén van de kraters is nog zichtbaar in de weide. De krater heeft een doorsnede van ongeveer 7 à 10 meter en is 2 à 3 meter diep. Hij is omgeven door knotwilgen, waardoor zijn ligging goed zichtbaar is vanaf de straatkant (Zonnebeekseweg). De hoeve die tijdens de oorlog door de Britten Eitel Fritz farm en door Duitsers Mulden Gut werd genoemd, ligt nu een 100tal meter zuidelijker langs de Oude Bellewaerdestraat (nummer 1). De contouren van de vroegere omwalling is nog zichtbaar in het microreliëf. Onder de bomen ligt nog een restant van de vroegere walgracht.Het historisch permanent grasland is deels omgeven door prikkeldraad met gerecupereerde "zwijnestaartjes" en met een meidoornhaag. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de zwijnestaartjes door de troepen gebruikt om prikkeldraad in de bodem te verankeren. Dit model kon men met een draaiende beweging in stilte in de grond "vijzen", in plaats van het te heien. Zwijnestaartjes werden massaal gebruikt in de frontzone, voor de aanleg van opeenvolgende lijnen prikkeldraad die vaak mogelijk te overschrijden waren. Bovendien lag hier in het niemandsland een Duitse vooruitgeschoven post, door de Britten The Mound genoemd, die via sappen met de frontloopgraaf was verbonden, wat erop wijst dat de Duitsers de plaats in de gaten hielden. Die vooruitgeschoven post was de Britten een doorn in het oog. In februari 1917 ondernamen ze een raid tegen de Mound, die helemaal omgeven was met verschillende lijnen prikkeldraad en bereikbaar was vanuit de frontloopgraaf voor de Eitel Fritz farm of Mulden Gut. Een klein deel van de 107 man sterke aanvalsgroep bereikte even de Mound, maar moest terugtrekken door een gebrek aan munitie. De raid mislukte en maakte ongeveer 50 Britse slachtoffers.

Thema's:

ACHTER HET FRONT - DOOD - GELOOF - SOLDATEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten