Gedenkplaat voor H. Geeraert

Gedenkplaat voor H. Geeraert

Meer info

Deze gedenkplaat is aangebracht in de voorgevel van P. Deswartelaan 3. Hendrik Geeraert (Nieuwpoort, 1863 - Brugge, 1925) was zijn vader opgevolgd als binnenschipper.

Sedert 21 oktober 1914 was hij als vrijwilliger bij de Genie van de 2de Legerafdeling, die dienst zou doen bij de 'Dienst voor de Onderwaterzetting'. Op die dag opende hij samen met enkele militairen de sluizen van de Oude IJzer en overstroomde de Kreek van Nieuwendamme van de IJzer tot St.-Joris.

Van 26-28 oktober poogde Karel Cogge een bijkomende overstroming te realiseren die echter niet afdoende was. In de nacht van 29 op 30 oktober stond Geeraert dan weer de militairen bij voor de geslaagde poging tot inundatie via het openzetten van de afwateringssluis van de Noordvaart, op voorstel van Cogge. In december 1914 kreeg Geeraert hiervoor een Franse onderscheiding. Geeraert bleef de rest van de oorlog deel uitmaken van de speciale geniecompagnie die de waterwerken onderhield ('Sapeurs-Pontonniers'). In december 1918 werd hij bedacht met de titel 'eresluiswachter'. Pas op zijn sterfbed in het St. Julianusgesticht te Brugge werd hij benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde en tot “Legendarisch figuur van het Veldleger 1914-1918”. Hij werd onder massale belangstelling ten grave gedragen. 25 jaar na zijn dood werd hij afgebeeld op een bankbiljet van 1000 BEF. Verder had hij nog andere medailles en 7 frontstrepen. Er zijn in Nieuwpoort verschillende herinneringen aan Geeraert. Er is de straatnaam “Geeraertplein”, de portretbuste van Geeraert boven café "de sluiswachter", een gedenkplaat in de De Swartelaan en een gedenkzuil op de stedelijke begraafplaats.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/gedenkplaat-voor-h-geeraert

Historische datum

21-10-1914

Tags:

BELGIË - BELGISCH - INUNDATIE

Thema's:

FRONTSTREEK - MENSELIJKE VEERKRACHT - MILITAIRE STRIJD - SOLDATEN - BURGERS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten