Gedenkplaat militaire doden (Roesbrugge - WOI)

Gedenkplaat militaire doden (Roesbrugge - WOI)

Gedenkplaat militaire doden (Roesbrugge - WOI)

Kenmerken

Meer info

Deze gedenkplaat herinnert aan de militaire doden van WOI van Roesbrugge en was een initiatief van het gemeentebestuur. Ze werd uitgevoerd door E. Bataille uit Schaarbeek en onthuld in september 1921. Eigenlijk was Roesbrugge in de Belgische legersector gelegen, maar er werden hier ook Franse en Britse legerstaven en zelfs Amerikanen ingekwartierd. De Britten kwamen over de baan Duinkerke-Ieper doorheen Roesbrugge-dorp in directe verbinding met hun frontlijn rondom Ieper. De Fransen trokken doorheen Roesbrugge naar Krombeke, vandaar langs West- en Oostvleteren naar Reninge, Noordschote en Merkem toe en bedienden aldus hun frontsector op de IJzer. Met die hoofdkwartieren verschenen in het dorp Roesbrugge ook telefonisten, verplegend personeel, genie-eenheden en spoormannen, gendarmen en ander hulppersoneel. In Roesbrugge-Haringe waren zeker 6 medische posten. Achter de kerk van Roesbrugge werd een vliegveld aangelegd (maar dat kende geen groot succes). De kerktoren zelf werd een ontvangst-en zendpost voor telegraaf en telefoon. Een dicht netwerk van spoorwegen en smalspoorwegen kenmerkte het grondgebied. De Sint-Martinuskerk, met uitzondering van de sacristie en de traptoren werd bij M.B. 1953-08-13 beschermd als monument.

Thema's:

ACHTER HET FRONT - DOOD - GELD VERDIENEN - SOLDATEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten