Gedenkplaat Camille Delaere

Gedenkplaat Camille Delaere

Meer info

Camille Delaere, geboren te Hulste in 1860, was licentiaat in de theologie en werd in 1908 pastoor van de Sint-Pietersparochie in Ieper. Hij liet onmiddellijk de kerk restaureren, maar toen het werk pas beëindigd was, brak de oorlog uit. Vanaf het begin van de bombardementen op de stad nam hij de leiding van een groep vrijwilligers voor brandbestrijding en ziekenverzorging, meer bepaald de verzorging van tyfuslijders (begin 1915 werd de resterende bevolking van Ieper met tyfus gekweld). In maart 1915 bracht hij talrijke verlaten kinderen onder in een weeshuis dat hij liet inrichten in Wisques (Département du Nord, Frankrijk). Nadat de stad op 9 mei 1915 op bevel van de Britten volledig geëvacueerd was, verkreeg hij de toelating om er verschillende keren terug te keren om zoveel mogelijk van de resterende kunstwerken te redden.

Eind 1915 vestigde hij zich bij de wezen in Wisques. Na de oorlog keerde hij naar Ieper terug, waar hij op 12 februari 1919 tot deken werd benoemd en tegelijk de titel van erekanunnik verkreeg. Hij hielp mee met de coördinatie van de wederopbouw van scholen en kerken. Hij overleed in Sint-Andries (Brugge) op 18 december 1936. 

De geschiedenis van de Sint-Maartenskerk gaat terug tot de 11de eeuw, toen vermoedelijk een kerkje stond op de huidige plaats. In de loop van de 13de en 14de eeuw verkreeg zij een gotisch uitzicht. In 1433 stortte de toren in, maar enkele jaren later werd hij herbouwd. In 1465 was de toren af, maar de spits ontbrak nog. In 1559 (tijdens de contrareformatie) werd Ieper een bisdomstad, waardoor de Sint-Maartenskerk een kathedraal werd. In 1623-1629 werd daarom een dekenkapel aangebouwd nabij het zuidportaal. Vooral de Ieperse bisschop Jansenius zou befaamd worden wegens zijn hervormingsgezinde ideeën. Tijdens de Franse bezetting, in 1799, werd de kathedraal verkocht en in 1801 werd het bisdom Ieper definitief afgeschaft. Vanaf de 2de helft van de 19de eeuw onderging de kerk de ene restauratie na de andere. Voordat de laatste fase afgewerkt raakte, zijnde het bouwen van een torenspits, werd de kerk op 22 november 1914 in brand geschoten. Tegen het einde van de oorlog was de Sint-Maartenskerk niet meer dan een hoop puin. Reeds in 1922 startte de Ieperse stadsarchitect Jules Coomans met de wederopbouw van de kerk. Het interieur van de kerk heeft een heel correcte reconstructie gekend. Enkel de dekenkapel werd niet opnieuw opgebouwd. De kerk werd uiteindelijk op 15 juli 1930, nu met een torenspits van 100m, ingewijd.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/gedenkplaat-camille-delaere

Historische datum

09-05-1915

Tags:

KUNST - HERDENKING - VLUCHTEN

Thema's:

DOOD - FRONTSTREEK - GELOOF - SOLDATEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten