Gedenkplaat burgerlijke doden Walburgakerk (Veurne - WOI)

Gedenkplaat burgerlijke doden Walburgakerk (Veurne - WOI)

Gedenkplaat burgerlijke doden Walburgakerk (Veurne - WOI)

Kenmerken

Meer info

Deze gedenkplaat herdenkt de 24 burgerlijke doden van de parochie Sint-Walburga gestorven in 1915 (7), 1917 (8) en 1918 (9). De Walburgakerk werd bij Ministerieel Besluit van 1938 als monument beschermd. Veurne zou tijdens WOI geallieerd grondgebied blijven. Reeds in augustus 1914 vertrokken de eerste oorlogsvrijwilligers en arriveerden de eerste vluchtelingen. Vanaf oktober verschenen er geallieerde militairen. De scholen werden gesloten en fungeerden o.m. als schuilplaats voor de talrijke vluchtelingen. In oktober 1914 werd Veurne garnizoenstad: de legerstaf vestigde zich in het stadhuis; de bovenzaal werd ingericht tot werkkabinet van Koning Albert. Hij ontving er tal van belangrijke figuren. Op 28 oktober 1914 vielen de eerste obussen rond het station. Veurne had vaak te lijden onder vijandelijke beschietingen. Behalve de generale staf herbergde Veurne immers ook een station, op de spoorweglijn naar Duinkerke die o.m. gebruikt werd voor de aanvoer van militairen. Door de aanhoudende beschietingen moest het hoofdkwartier het stadje begin 1915 verlaten ten gunste van Houtem. Veurne liep leeg. De verordeningen werden er steeds strenger. In mei 1915 stuurde men de kinderen naar een Franse schoolkolonie en vanaf augustus naar de zogenaamde 'School van de Koningin' in Wulveringem. Naast de vele burgerlijke doden vielen ook 52 militairen uit Veurne. De stad werd gelukkig van een totale verwoesting gespaard. Een 300-tal woningen waren wel onbewoonbaar en monumentale gebouwen waren beschadigd. Begin 1920 ontving de dienstdoende burgemeester in naam van Veurne eigenhandig uit handen van de Franse president Poincaré, het Franse oorlogskruis. Dat in aanwezigheid van talrijke Franse en Belgische prominenten, o.m. Koning Albert. Voortaan hangt dit ereteken aan het wapenschild van Veurne.


Website:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Thema's:

ACHTER HET FRONT - DOOD - FRONTSTREEK - GELOOF - MILITAIRE STRIJD - SOLDATEN - VIJAND - BURGERS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten