Duitse bunker met open gevechtsstelling, Rokalseidestraat, Middelburg (Maldegem)

© Agentschap Onroerend Erfgoed
Duitse bunker met open gevechtsstelling

Betonnen militaire post, opgetrokken in de berm van de dijk ten zuiden van het Schipdonkkanaal, op ongeveer 900 meter ten oosten van Leestjesbrug. Op 120 meter oostwaarts op de dijk ligt een kleine betonnen post. Deze bunker maakte deel uit van de ‘Hollandstellung’.

Kenmerken

Meer info

Ter hoogte van het Leopoldkanaal en Schipdonkkanaal zouden er oorspronkelijk langs beide zijden in totaal 14 bunkers opgetrokken zijn, volgens een min of meer alternerend ritme. De bunkers aan het Leopoldkanaal zijn opgetrokken aan de hand van gewapend beton, dat gegoten is tussen een houten bekisting. Deze bouwwijze en de gehanteerde types zijn kenmerkend voor de Duitse marine. De constructies ten zuiden van het Schipdonkkanaal zijn voornamelijk opgetrokken met betonblokken, een bouwwijze die vooral door de Duitse landmacht werd toegepast. Merkwaardig is dat deze betonstenen vaak rechtop zijn geplaatst.
Op de dijk, op enkele meters ten noordoosten van de bunker, is een betonnen paal terug te vinden met bovenaan "DECEMBER" en eronder de afbeelding van een anker, dat deels ondergronds zit. Ook het jaartal "1917" onderaan zit nu ondergronds. In 1994 werd ten noordwesten van de bunker een gelijkaardig paaltje ontdekt, eveneens met inscripties: bovenaan "1914", centraal de afbeelding van een Duits IJzeren Kruis, onderaan "1917". Dergelijke paaltjes, voor het plaatsen van mitrailleurs, komen vaak voor bij de bunkers van de marine.
De muren zijn voor zover zichtbaar opgetrokken aan de hand van betonstenen. Vermoedelijk dienden de betonstenen als gietkoffer, waarbinnen beton gegoten werd. Enkele muren zijn opgetrokken met onder meer rechtopstaande betonstenen. Aan zuidelijke zijde zitten twee toegangen, die de uiteinden vormen van eenzelfde gang, die op zijn beurt via één deuropening toegang verschaft tot één rechthoekige ruimte. Ter hoogte van de zuidoostelijke toegang is "DE CLERCK OMER" in het cementvoegsel aangebracht. De toegang binnenin kon afgesloten worden.
Zie ook www.meetjes.land.


Website:

http://www.bunkergordel.be/

Tags:

HOLLANDSTELLUNG

Thema's:

BUNKERS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten