Beveren-IJzer Churchyard (Beveren-aan-de-IJzer - WOI-WOII)

Beveren-IJzer Churchyard (Beveren-aan-de-IJzer - WOI-WOII)

Beveren-IJzer Churchyard (Beveren-aan-de-IJzer - WOI-WOII)

Kenmerken

Meer info

Er liggen 20 Britten die tijdens WOI stierven en 8 Britten die tijdens WOII het leven lieten. De doden uit WOI stierven allemaal in 1918. Het gaat hier om Britten die stierven in het chirurgische hospitaal van Beveren-aan-de-Ijzer van dr. Derache. Ze werden hier oorspronkelijk begraven. Beveren-aan-de-IJzer lag meer dan 10 kilometer van het front verwijderd. Eind 1916 werd hier een militair hospitaal opgericht. Het hospitaalcomplex bestond uit een 25-tal barakken (van ongeveer 30 x 5m), een operatiezaal en verschillende rijen verplegingsbarakken. Naast Belgische militairen werden hier ook burgers uit de streek verzorgd. Tijdens de Slag bij Merkem (16 april 1918) zouden er 506 Belgische gewonde militairen binnengebracht zijn. 58 hiervan zouden op die 16de april hun leven laten, 11 stierven de dag erop, 23 stierven er op 18 april en 7 op 19 april. Zodra de legerleiding veronderstelde dat de frontlijn meer naar het zuiden verlegd zou worden, verhuisde de chirurgische afdeling van het 'Hôpital Militaire Belge' in Adinkerke in maart 1917 naar Beveren. Het hospitaal stond onder leiding van Dr. Derache en kreeg de steun va Koningin Elisabeth. De overleden militairen werden op een aparte strook grond op het kerkhof begraven. In 1921 werd het militair hospitaal afgebroken. De doden van WOII stierven bij de terugtrekking naar Duinkerke in mei 1940.


Website:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

Thema's:

ACHTER HET FRONT - DOOD - OVERLEVEN - SOLDATEN - VIJAND - WAPENS

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten