Beelden van Koning Albert I en Koningin Elisabeth

Beelden van Koning Albert I en Koningin Elisabeth

Meer info

Op 22 november 1914 werd het middeleeuwse complex van Belfort en Lakenhallen, daterend van de 13de eeuw en waaraan in 1622 het 'Nieuwerck' werd toegevoegd, kapotgeschoten.

Op het einde van de oorlog restte enkel nog een deel van het belfort en enkele zwartgeblakerde muurrestanten. Reeds tijdens de oorlog woedde het debat over het al dan niet heropbouwen van de Lakenhallen, een debat dat jarenlang zou aanslepen. Tegenstanders van deze wederopbouw waren vooral Britten, die Ieper beschouwden als het symbool van het Britse lijden en de offers die door hun volk geleverd werden. Ieper werd een bedevaartsoord voor Britse pelgrimstochten, de stad werd 'Holy Ground'. Die sacrale waarde moest een onmiskenbare belichaming krijgen. Het was dan ook hun wens dat de ruïnes van Ieper voor eeuwig behouden zouden blijven. Maar de wil van vooral de bevolking om de stad opnieuw leefbaar te maken, haalde het op de wens van vele Britten. Het stadsbestuur haalde zijn slag thuis, zodat vanaf 1928 kon gestart worden met de heropbouw van de Lakenhallen met Belfort. Het Belfort kon op 29 juli 1934 (feestdag van O.L.V. van Tuin) ingehuldigd worden, in aanwezigheid van Koning Leopold III. Naast de beelden van graaf Boudewijn IX en Margareta van Champagne werden in de muur van het Belfort beelden van koning Albert I en koningin Elisabeth geplaatst, de vorsten onder wier bewind het bouwen en later het herbouwen van de Lakenhallen was begonnen. De wederopbouw van de Lakenhallen werd pas in 1967 definitief voltooid.


Website:

http://www.wo1.be/nl/db-items/beelden-van-koning-albert-i-en-koningin-elisabeth

Historische datum

22-11-1914

Tags:

KONING ALBERT I - KONINGIN ELISABETH - HERDENKING

Thema's:

GELD VERDIENEN

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten