24 gezichten van een Groote Oorlog : Good practice van een schoolproject

24 gezichten van een Groote Oorlog : Good practice van een schoolproject

Tijdens dit project oefenen de leerlingen diverse wetenschappelijke technieken in : verzamelen van materiaal, inschatten van bronnen en zegspersonen, vergelijken, ordenen en inpassen van gegevens, structureren en uitschrijven van een wetenschappelijke tekst. De leerlingen leren in team werken en reflecteren op hun werk in de loop van het project. Het contact met anderstaligen en oudere generaties stimuleert hun vermogen tot empathie. Door het gebruik van verschillende primaire bronnen en werkvormen ontwikkelend de jongeren historische empathie en een begrip van multiperspectiviteit. (Hoe leren jongeren historische empathie? Toetssteen Herinneringseducatie, p. 20)  

Kenmerken

  • onderwijsniveau: 16-19
  • doelgroep: Leerkracht

Meer info

Deze webpagina is het resultaat van een educatief project van de leerlingen van het 5de jaar ASO van het Bisschoppelijk College van Veurne (West-Vlaanderen). Het liep tijdens het schooljaar 2004-2005 binnen de vakken geschiedenis en Nederlands.Het project draaide rond een denkplaat met 24 familienamen van oud-leerlingen die sneuvelden in de Eerst Wereldoorlog. De leerlingen gingen op zoek naar wie achter die namen schuilging, en wat er met hen gebeurd was. Het werd een complexe opdracht in een bijzonder authentieke context. De 76 leerlingen stuurden zichzelf een schooljaar lang in een leerproces van attitudes en vaardigheden.


Website:

http://www.klascement.net/43439/

Thema's:

SCHOOL

Gerelateerde items:

Terug naar resultaten