100 jaar WOI : Onderzoek naar een doeltreffende herdenking

100 jaar WOI : Onderzoek naar een doeltreffende herdenking

De nota bespreekt de mogelijkheden en de methodes van herdenking in het teken van vrede. Deze kunnen toegepast worden bij de behandeling van het thema in het onderwijs.

Kenmerken

  • onderwijsniveau: geen leeftijd
  • doelgroep: Leerkracht

Meer info

In 2014-2018 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog plaatsgreep. De Vlaamse overheid heeft als een van de doelstellingen voor haar project voor de honderdjarige herdenking van WOI vooropgesteld dat de herdenkingen een vredesboodschap moeten uitdragen. In dit rapport wordt onderzocht hoe deze doelstelling gerealiseerd kan worden. Dit gebeurt ten eerste door te onderzoeken onder welke voorwaarden een vredesgezinde oorlogsherdenking normatief en historisch verantwoord kan zijn. Ten tweede wordt op basis van een bevraging van stakeholders en praktijkdeskundigen nagegaan hoe hedendaagse herdenkingen in de praktijk met een vredesgedachte verbonden kunnen worden.


Website:

http://www.klascement.net/43472/
Terug naar resultaten